Achter de schermen

Achter de schermen

Er wordt veel werk verricht achter de schermen. Van alles wordt er gecheckt en nageplozen wat de (on)mogelijkheden zijn op het beoogede terrein. Ter voorbereiding op de bijeenkomst met de omwonenden willen we zo goed mogelijk voorbereid zijn op de vragen die gaan komen. Wethouder sport is ook uitgenodigd voor de informatieavond om het standpunt vanuit de gemeente Renkum toe te lichten.

No Comments

Reply