De aanvraag voor subsidie

De aanvraag voor subsidie

De gesprekken met de gemeente en Doelum zijn super positief. Besloten is om zo snel mogelijk de subsidie aanvraag te doen. Later zien we wel of het plan levensvatbaar wis.
Het is vakantietijd en we zitten inmiddels in Oostenrijk. De voorbereidingen voor de aanvraag voor subsidies gaan door omdat 3 augustus het loket open gaat. We willen er snel bij zijn omdat we verwachten dat er heel veel aanvragen ingediend worden.

Er moet nogal wat ingediend worden:
– Een projectplan
– Een locatie
– Intentieverklaringen samenwerkingen met gemeente
– Een projectbegroting

Op 3 augustus 2020 is de aanvraag ingediend. Even rust en tijd om verder vakantie te vieren:
Het is ons gelukt hoor: Het intergemeentelijk subsidiebureau heeft vandaag de subsidieaanvraag voor de pumptrack via de formele weg op de ‘openingsdatum van de regeling’ bij de provincie ingediend.

Hoe gaan wij verder?
1. We wachten de besluitvorming van de provincie af op de gevraagde subsidie van € 15.000. Dit is max. 3 maanden na indienen aanvraag.
2. Direct na positieve besluitvorming provincie nemen we contact op met het Papendal Fonds voor de aanvraag bijdrage van € 12.500 uit het Papendal Pumptrack Fonds. Volgens Papendal is dit bij een positief besluit van de provincie al best aannemelijk dat daar positief op besloten wordt.
3. Na positief besluit provincie komen wij bij elkaar voor verdere actiepunten o.a. bijdrage uit fondsen en (crowdfunding) acties, voorwaarden regeling, verdeling taken, communicatie naar buiten.
4. Bij negatief besluit provincie: gaat het realiseren van een pumptrack bij Doelum helaas niet door maar daar gaan we niet van uit!

No Comments

Reply